Úrkút Község
szennyvízelvezetés és tisztítás
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0039


A projekt leírása

Úrkút belterületén új szennyvízcsatorna hálózat épül, a régi felhagyásra kerül, kivéve 920m gerincvezeték, valamint 107m bekötővezeték, melyeknek anyaga es nyomvonala megfelel az előírásoknak. A régi szennyvíztisztító telep műtárgyai teljes egészében elbontásra kerülnek és helyettük egy kompakt rendszerű teljes egészében új szennyvíztisztító telep épül.

Úrkút község szennyvízéinek elvezetésére és tisztítására korábban- 2004. augusztusban elvi vízjogi engedélyezési terv készült. A megvalósíthatósági tanulmány műszaki, pénzügyi, gazdasági elemzése után a Területi Vízgazdálkodási Tanács Veszprém Megyei Szakmai Bizottsága a szennyvízcsatornázás tekintetében a teljes gravitációs szennyvízelvezető rendszer, a szennyvíztisztító telep tekintetében az új tisztítási technológia továbbtervezését javasolta.

Szennyvízcsatorna hálózat

A településen új gravitációs rendszerű KGPVC anyagú hálózat kerül kiépítésre egy db körzeti és egy végátemelővel. A szennyvíztisztító telep előtt elhelyezésre kerül egy szennyvízátemelő, mivel itt a terep nem teszi lehetővé a gravitációs bevezetést a tisztítóba. Az 1-0-0 jelű főgyűjtő végighalad a község déli részén és összegyűjti az északi területekről levezetett szennyvizet. Az ágvezetékek szintén a meglévő terep lejtéséhez igazodva gravitációs rendszerrel kialakíthatók. A gravitációs gerincvezeték műanyag csatornacsőből készülnek, függőleges és vízszintes iránytöréseknél és maximum 70m-ként beton tisztítóakna kerül beépítésre, öntöttvas fedlappal. A házi bekötések D150 műanyag anyagúak, melyek a telekhatáron belül 1m- re kerülnek beépítésre, tisztítónyílással. A tervezési területen van néhány mélyen fekvő ingatlan, melyek gerincvezetékre való csatlakozását gravitációsan nem lehet megoldani. Ezekre a helyekre házi átemelő rendszer kerül beépítésre, a szivattyútól nyomóvezetéken keresztül jut el a szennyvíz a gerincvezetékbe. Egy rövid szakaszból álló házi nyomóvezetékes rendszert terveztünk oda, ahol a geodéziai viszonyok nem teszik lehetővé a gravitációs elvezetést. Néhány rövidebb szakaszon a szűk közterületi rész miatt a szennyvízcsatornát az ivóvízvezeték kiváltásával párhuzamosan lehet megépíteni, mert az előírt védőtávolság csak így biztosítható. A vízgerinc kiváltása az érintett szakaszokon a bekötések kiváltását is jelentik. A település külterületét, ahol a csatornahálózat kiépítése a gazdaságossági szempontokkal ellentétes, nem kötjük be a szennyvízelvezető hálózatba. Ez a településrész Zsófiapuszta. Ezen a településrészen jelenleg is egyedi szennyvízelhelyezés van, az ingatlanokon zárt tárolóba vezetik a szennyvizet, ami a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál. Az ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok szerinti további kezelés után biztosított. A településrészen a szennyvízkezelés változatlan formában üzemel tovább. Az Önkormányzat környezetvédelmei rendeletben írja elő, a meglévő egyedi szennyvíz elhelyezési létesítményeket zárttá kell tenni, a szennyvíz szállításáról rendszeresen gondoskodni kell.

A projekt hatásai

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével az önkormányzat vonzóvá teheti a települést a befektetők, vállalkozók számára, ami többletbevételt is jelent az önkormányzatnak. A növekvő bevételek kedvező hatással vannak az egész település életére, ezt elsősorban a szociálisan rászorulók érezhetik majd meg. Új vállalkozások megjelenése, beruházások megvalósulása, akár az idegenforgalom akár a mezőgazdasági ágazatban, az aktív korú népesség megtartásában a munkanélküliség csökkentésében játszik jelentős szerepet, aminek már térségi kihatása is lehet. A lakosság életminősége jelentősen javul. Az ingatlanok, lakások komfort szintje, piaci értéke növekszik. A szennyvizek teljes körű összegyűjtése környezetkímélő ártalmatlanítása kielégíti a természeti környezet fenntarthatóságának kritériumait. Mentesül a talaj, talajvíz és közvetve a felszíni vizek az eddig elszikkasztásra kerülő szennyezőanyagoktól. A szennyezőanyag terhelés megszűnésével a környezet (talaj, talajvíz) regenerálódása megindulhat és a természetes környezet rehabilitációja, megújítása pár év alatt végbemegy.

Projekt adatok

A projektben finanszírozott tevékenységek:
Szennyvíztelep építés 163 900 000Ft.
Csatornahálózat építés, rekonstrukció 397 461 500Ft.
Műszaki ellenőrzés 18 665 000Ft.
Közbeszerzés 1 800 000Ft.
Projektmenedzsment 22 000 000Ft.
Nyilvánosság 1 000 000Ft.
Tartalék 21 400 000Ft.
Elszámolható költség összesen 626 226 500Ft.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.