Helyi iparűzési adó

2016-05-15 09:27:35

Az adókötelezettség, az adó alanya

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.
Az adó alanya a vállalkozó.
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

Adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.


Az adó mértéke

Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.


Mentesség: háziorvos, védőnő vállalkozó ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Fizetési határidők:
Előleg befizetési határidők: tárgyév március 15., és szeptember 15.
Bevallás benyújtása, és az adókülönbözet rendezése általános esetben: a tárgyévet követő év május 31. napja

Eljárási illeték: A bejelentkezési, bevallási kötelezettségre nincs.

Ügyintéző: Fuit Zsuzsanna
Telefon: 06-88/230-003
E-mail: fuitzsuzsanna@gmail.com

Számlaszám: 11748038-15734192-03540000 Számlavezető: OTP BANK NYRT AJKAI FIÓKJA

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IX.10.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Kormányrendelet


Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge