Magánszemélyek kommunális adója

2016-05-15 09:54:22

Kommunálisadó-kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakás tulajdonjogával, vagy vagyoni értékű jogával, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adóalanya az a magánszemély, aki:

- az év első napján a lakás tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a lakást az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, magánszemélyt megillető vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

- nem magánszemély tulajdonában álló lakás, bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Az adó évi mértéke lakásonként, illetőleg lakásbérleti jogonként 6000 forint/év.

Az adóalanynak az adókötelezettség keletkezését, változását, illetve megszűnését 15 napon belül, de legkésőbb a változást követő év január 15-éig be kell jelentenie az Adóhatósághoz.
Új építés esetén a használatbavételi vagy fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év 1. napján keletkezik az adókötelezettség, melyet szintén be kell vallani az adózónak.

Mentesség: Mentesül a kommunális adó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki külterületen lakás és nem lakás céljára szolgáló épülettel rendelkezik
Ügyintézés díja: az alapeljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a határozatban megjelölteknek megfelelő összeg.

Ügyintéző: Fuit Zsuzsanna
Telefon: 06-88/230-003
E-mail: fuitzsuzsanna@gmail.com

Magánszemély kommunális adója számlaszám: 11748038-15734192-02820000

Kapcsolódó jogszabályok:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Kormányrendelet

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényÚrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IX.10.) önkormányzati rendelete a helyi adókrólCsatolmányok
Megállapodás több tuajdonos esetén 2019(91 KByte)
Bejelentés kommunális adóhoz 2019 év(74 KByte)

Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge