Jövedék adó

2016-05-28 12:48:56


Tájékoztató


Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján módosultak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései.


Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el (Jöt. 5. § (9) bekezdés).

Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. (Jöt. 67/A. § (6) bekezdés)A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. [Jöt. 67/A. § (7) bekezdés]


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. január 1-jétől a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztillálóberendezésen) jövedékiadó-mértéke literenként 700 forint, és módosul az adó megfizetésének rendszere is. A magánfőző az előállítást megelőzően 700 forint értékű párlatadó jegyet köteles beszerezni a vámhatóságtól.
A párlatadó jegyet darabonként egy liter párlat tárgyévi előállítására jogosít, valamint a párlat eredetét is igazolja. A párlatadó jegyet a vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon a magánfőző választása szerint papíron vagy elektronikusan lehet igényelni.

A vámhatóság a párlatadó jegyet annak értéke megtérítése után bocsátja a magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy az igénylő az önkormányzati adóhatóságnál bejelentett desztillálóberendezéssel rendelkezik. A vámhatóság a kiadott párlatadó jegyek mennyiségéről értesíti a desztillálóberendezés tárolási/használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot. A magánfőző a tárgyévre vonatkozó első párlatadó jegy beszerzésekor legalább 5 darab párlatadó jegyet köteles vásárolni és legfeljebb 86 darab párlatadó jegyet vásárolhat. Utóbbi szabály egyben azt is jelenti, hogy évi legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzés keretében egy személy, pontosabban egy háztartás által. Ha a magánfőző a megvásárolt párlatadó jegyekkel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlatadó jegyeket, az utólagos párlatadó jegy beszerzése esetében sem lehet azonban túllépni a 86 literes korlátozást. Ha ténylegesen 86 liternél több párlat keletkezik egy magánfőzőnél egy évben, a vámhatósággal egyeztetett módon köteles a többletet megsemmisíteni.

Felhívjuk a tisztelt Adózók figyelmét, hogy a desztillálóberendezés bejelentési kötelezettsége – melyet továbbra is a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni – kiegészül a bejelentett adatokban történt változás bejelentési kötelezettségével.

A magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzési hatásköre azonban a vámhatóságtól – az előállított termék jogszabálysértő értékesítését kivéve – a desztillálóberendezés tárolási/használati helye szerinti önkormányzati adóhatósághoz kerül.Csatolmányok
Bevallás előállított magánfőzött párlat után(39 KByte)
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről(50.5 KByte)

Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge